Minggu, 01 Oktober 2017

cgridview link

array(
'header'=>'Nama Rancangan Peraturan Menteri',
//'name'=>'nama_rancangan',
//'value'=> '$data->rancangan->nama',
'value' => 'CHtml::link($data->nama_rancangan,Yii::app()->createAbsoluteUrl("/rancangan/detail",array("id"=>$data->id)))',
'type'  => 'raw',
),

0 komentar:

Posting Komentar